Çeyizistan mağazası için, site dışı ve ürün seo çalışması gerçekleştirilmiştir.